English Thai FB IG
to top to top to top to top to top to top to top to top

ข้อมูลทั่วไป

“Sanrio Characters and The Missing Treasure” www.sanriotreasurehuntbkk.com ดำเนินการโดย บริษัท Tokyo Gets ตามกฎและข้อบังคับ ผู้เล่นที่ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวกับกิจกรรมดังนี้

 1. หากมีเหตุที่ทำให้สงสัยเกี่ยวกับข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ทางผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และปฏิเสธที่จะได้รับสิทธิ์ตามที่ได้ระบุไว้
 2. หากมีข้อพิพาทใดๆ อันเกินจากการเข้าร่วมกิจกรรม Sanrio Characters and The Missing Treasure จะต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย และจะต้องยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อดำเนินการในประเทศไทย
 3. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการใช้รูปถ่าย วิดีโอ หรือ บันทึกเสียง ในกิจกรรม Sanrio Characters and The Missing Treasure เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง รวมถึงการใช้ในเชิงพาณิชย์
 4. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎ และ ระเบียบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงการแจ้งเหตุผลในทุกกรณี
 5. งานติดตั้งที่เกี่ยวกับกิจกรรม และ เกมส์ Sanrio Characters and The Missing Treasure ทั้งหมด ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปิด หรือ เขตหวงห้าม

เกี่ยวกับ บัตรเข้างาน

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องซื้อบัตรเข้างานเพื่อร่วมกิจกรรม และ บัตรเข้างานที่ถูกต้อง 1 ใบ ต่อ 1 สิทธิ์การเล่น และจะได้รับชุดอุปกรณ์การเล่น 1 ชุดเท่านั้น **สำหรับหมวกนักผจญภัยของแต่ละคาแรคเตอร์มีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน ผู้ที่แลกรับก่อน มีสิทธิ์ได้เลือกคาแรคเตอร์ก่อน**
 2. เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ต้องซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรม ผู้จัดแนะนำให้เด็กเล่นกิจกรรมนี้พร้อมกับผู้ใหญ่ เพราะปริศนาคำใบ้อาจจะมีความซับซ้อนเกินไป โดยราคาบัตรมีตามที่ระบุไว้ ไม่มีราคาบัตรสำหรับเด็ก
 3. บัตรเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องระบุวันที่ ที่ผู้เล่นจะมาร่วมกิจกรรม การซื้อบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้เล่นจะต้องซื้อบัตรก่อนวันที่จะมาเล่นอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยใช้บัตรเครดิตประเภท Visa, Master Card หรือ JCB เท่านั้น
 4. หากผู้เล่นต้องการร่วมกิจกรรมทันที โดยที่ไม่ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้เล่นสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้างาน ที่ช่องจำหน่ายบัตร โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 5. บัตรที่จำหน่ายหน้างาน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10:30 ถึง 20:30 ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมนี้
 6. บัตรเข้าร่วมกิจกรรม 1 ใบ ต่อ 1 ผู้เล่น และ ผู้เล่นต้องมาร่วมกิจกรรมตามวันที่กำหนดบนบัตรเท่านั้น เมื่อผู้เล่นระบุวันที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ผู้เล่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมกิจกรรมได้ และไม่สามารถคืนบัตรได้
 7. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรม หากพบว่า บัตรถูกยกเลิก บัตรมีการเปลี่ยนแปลง บัตรชำรุดเสียหาย หรือ บัตรหาย
 8. ผู้ถือบัตรทุกท่านต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ของห้างเซนทรัลเวิร์ล และในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม
 9. ผู้เล่นส่งกระดาษคำตอบที่ Goal Counter เพื่อแลกรับของรางวัลพิเศษ (Special Gift) ซึ่งเปิดบริการตั้งแต่ 10:30 ถึง 22:00 โดยผู้เล่นจะต้องแลกรับของรางวัลพิเศษตามวัน ที่ระบุไว้ที่บัตรเท่านั้น ผู้เล่นไม่สามารถแลกรับของรางวัลพิเศษในวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันที่ตามที่ระบุไว้ในบัตร
 10. เนื้อหาและสถานที่จัดงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ห้ามทำลายหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อ การตกแต่งภายในพื้นที่กิจกรรม ป้ายคำใบ กล่องสมบัติ
 12. งานติดตั้งที่เกี่ยวกับกิจกรรม และ เกมส์ Sanrio Characters and The Missing Treasure ทั้งหมด ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปิด หรือ เขตหวงห้าม
 13. ภายในงานไม่มีบริการห้องเก็บของ ตู้เก็บของ หรือรับฝากของ โปรดดูแลสิ่งของมีค่าส่วนตัวให้ดี ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น
 14. ห้ามมีการบันทึกเสียง ถ่ายภาพ และ วิดีโอ ของป้ายคำใบ้โดยเด็ดขาด ห้ามใช้ขาตั้งกล้องและแฟลชในบริเวณจุดถ่ายรูปและบริเวณที่จัดงาน เจ้าหน้าที่ของห้างเซ็นทรัลเวิร์ล และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อยุติและจัดการกับการกระทำดังกล่าว
 15. ทางผู้จัดมีความยินดีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะแชร์ประสบการณ์เกมส์นี้ผ่าน social media ของท่าน เพื่อให้ผู้อื่นอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีเนื้อหาสร้างสรรค์และไม่เผยแพร่คำใบ้ หรือ คำตอบ ซึ่งทำให้ผู้อื่นหมดความสนุกกับเกมส์นี้

เกี่ยวกับ แผนที่ล่าสมบัติ

 1. บัตรกำนัลทั้งหมดในแผนที่ล่าสมบัติ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงิน
 2. บัตรกำนัลทั้งหมดในแผนที่ล่าสมบัติ ต้องใช้ตามวันที่กำหนดไว้เท่านั้น
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัลต่างๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท โดยทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ

เกี่ยวกับ สินค้าลิขสิทธิ์

 1. สินค้ามีจำหน่ายในบริเวณงาน และรับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
 2. สินค้าจำหน่ายให้เฉพาะผู้ที่ซื้อบัตรเข้างานเท่านั้น

เกี่ยวกับ กิจกรรม Lucky Draw (ชิงโชครางวัล)

 1. สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งกระดาษคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัลในกิจกรรม Lucky Draw (ชิงโชครางวัล)
 2. รายชื่อของผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจากกิจกรรม Lucky Draw (ชิงโชครางวัล) จะถูกประกาศชื่อใน Official Facebook “Sanrio Characters and The Missing Treasure” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 3. ของรางวัลสำหรับกิจกรรม Lucky Draw (ชิงโชครางวัล) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงิน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้
 4. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน ผลการตัดสินถือเป็นมติเอกฉันท์โดยผู้จัดไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือให้เหตุผลใดๆทั้งสิ้น

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

 1. ผู้จัดงานได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันที่รัดกุมเพื่อที่จะรองรับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีคำเตื่อนที่ชัดเจนสำหรับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ดังนั้นผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อการความสูญเสีย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 2. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากผู้จัดเห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ
 3. ผู้จัดขอแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมห้ามวิ่งในขณะที่ร่วมกิจกรรม “Sanrio Characters and The Missing Treasure”
to top
 • ผู้ซื้อจะได้รับอะไรเมื่อซื้อบัตรเข้าร่วมงาน? สำหรับตั๋ว 1 ใบ ผู้ซื้อจะได้รับชุด Adventure Kit ซึ่งประกอบไปด้วย แผนที่ล่าสมบัติ หมวกสำหรับนักผจญภัย และ ของรางวัลพิเศษจากซานริโอ้ สำหรับผู้ที่ไขปริศนาถูกต้อง มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลมากมายกับกิจกรรม Lucky draw.
 • เด็กจำเป็นต้องซื้อบัตรเข้าร่วมงานหรือไม่? ผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์ทุกคนต้องแสดงตั๋วเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น โดยตั๋ว 1 ใบ สำหรับผู้เล่น 1 คน เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปต้องซื้อบัตรเข้าร่วมงาน ราคาบัตร Individual Ticket สำหรับ ผู้เล่น 1 คน และสามารถแลกรับชุด Adventure Kit ได้ 1 เซ็ต
 • มีการจำกัดอายุผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์หรือไม่ ผู้จัดไม่มีกำหนดอายุสำหรับผู้เล่นเกมส์ แต่แนะนำว่าเกมส์นี้เหมาะกับเด็กที่อายุด 12 ปีขึ้นไป เนื่องจากเนื้อหาของเกมส์ หากเป็นเด็ก ผู้จัดแนะนำให้เล่นร่วมกันกับผู้ใหญ่
 • ซื้อบัตรเข้างาน ผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างไร ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้ที่ www.eventpop.me ซึ่งเปิดขายตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ในราคาพิเศษ
 • ซื้อบัตรเข้างาน ได้ที่หน้างานหรือไม่ ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้างานได้หน้างานที่ Ticketing Counter โซน อีเดน3 ห้างเซ็นทรัลเวิร์ล โดยบัตรที่จำหน่ายหน้างานมีจำนวนจำกัด ขึ้นอยุ่กับจำนวน Adventure Kit ในแต่ละวัน
 • การซื้อตั๋วออนไลน์มีข้อกำหนดพิเศษหรือไม่ การซื้อบัตรออนไลน์ จะต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนวันที่จะเล่นเกมส์อย่างน้อย 1 วัน
 • การซื้อตั๋วหน้างานมีข้อกำหนดพิเศษหรือไม่ บัตรที่จำหน่ายหน้างาน จะปิดจำหน่ายก่อนเวลาห้างปิด 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยตั๋วจะปิดจำหน่ายที่เวลา 20:30 ของทุกวัน
 • หากซื้อบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ จะสามารถแลกรับชุด Adventure Kit ได้ที่ไหน ผู้มีบัตรที่ซื้อจากช่องทางออนไลน์ สามารถมาแลกรับชุดอุปกรณ์การผจญภัย ซึ่งประกอบไปด้วย แผนที่ล่าสมบัติ หมวกสำหรับนักผจญภัย และ ของรางวัลพิเศษจากซานริโอ้ ได้ที่ Online Ticketing Counter โปรดทราบว่าบางช่วงเวลาที่มีผู้ซื้อบัตรจำนวนมาก จะต้องเข้าแถว
 • ผู้ซื้อบัตรสามารถแลกรับชุด Adventure Kit ก่อน หรือ ล่วงหน้าวันเล่นเกมส์ที่ระบุในตั๋ว ได้หรือไม่ ทางผู้จัดต้องขอโทษ และขอแจ้งว่า ผู้มีบัตรสามารถแลกรับชุด Adventure Kit ได้เฉพาะวันที่ระบุไว้ที่ตั๋วเท่านั้น เนื่องจากการเตรียมการของจำนวนชุด Adventure Kit ในแต่ละวัน
 • ระยะเวลาของการเล่นเกมส์ล่าสมบัติ ระยะเวลาเล่นเกมส์ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 1ชั่วโมง30นาที ถึง 2 ชั่วโมง
 • เวลา เปิด-ปิด ของงาน Sanrio Characters and The Missing Treasure จุดจำหน่ายตั๋วเข้าร่วมงานเปิดตั้งแต่ 10:30 ถึง 20:30 ทุกวัน และผู้เล่นสามารถส่งคำตอบได้จนถึงเวลา 21:30
 • ผู้เล่นจะแก้ปริศนา และหาคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างไร ผุ้จัดแนะนำให้ผู้เล่นทำตามคำแนะนำในการเล่นเกมส์ที่อยู่ใน แผนที่ล่าสมบัติ
 • ถ้าผู้เล่นไม่สามารถแก้ปริศนา และหาคำตอบไม่ได้ ผู้เล่นยังคงได้รับ Special gift โดยการส่งกระดาษคำตอบที่จุด Goal Counter แต่ผู้เล่นจะไม่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลพิเศษจากกิจกรรม Lucky draw
to top
 1. ผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์ห้ามเคลื่อนย้าย หรือ ทำลาย ป้ายคำใบ จุดถ่ายรูป และการตกแต่งต่างๆทั้งในบริเวณงานและห้างสรรพสินค้า
 2. คำตอบของเกมส์ล่าสมบัตินี้ ใช้พื้นที่ส่วนกลางของห้างสรรพสินค้า โดยที่ไม่มีการใช้พื้นที่ในส่วนที่เป็น พื้นที่ห้ามเข้า หรือ พื้นที่ปิดซ่อม ใดๆทั้งสิ้น
 3. ผู้จัดมีความยินดีที่ผู้เล่นทุกคนจะแชร์ประสบการณ์ที่ดีในการเล่นเกมส์ โดยผู้จัดขอความร่วมมือโดย ไม่มีการบอกคำใบ้ หรือโจทย์ปริศนาต่อที่สาธารณะ เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ได้มาเล่นเกมส์สนุกไปกับเกมส์ล่าสมบัติ
 4. บัตรที่ซื้อแล้ว ไม่สามารถคืน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ ผู้ซื้อสามารถส่งมอบให้ผู้อื่นมาเล่นแทนได้
to top to top